Project omschrijving

Vrijstaand bijgebouw met kelder

Werkzaamheden; Aanbrengen hemelwaterafvoeren, waterleiding, riolering met pompput, sanitair, cv installatie, mechanische ventilatie.

Details

Opdracht: Nieuwbouw bijgebouw met kelder, riolering, water, gas, sanitair, hemelwaterafvoeren, ventilatie
Locatie: Julianalaan te Soest
Opdrachtgever: Particulier